Mella, S.J., P. (2014). Leer la Mater et Magistra con la Mater et Magistra. Cuaderno De PedagogĂ­a Universitaria, 5(9), 5-8. https://doi.org/10.29197/cpu.v5i9.75