Mella, S.J., P. (2014) «Leer la Mater et Magistra con la Mater et Magistra», Cuaderno de Pedagogía Universitaria, 5(9), pp. 5–8. doi: 10.29197/cpu.v5i9.75.